POLITYKA PRYWATNOŚCI


Cenimy sobie współpracę z Państwem i zdajemy sobie sprawę, jak ważna jest dla Państwa kwestia prywatności. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez:


LaRoni
Zbigniew Prządka
Nowa Dąbia 40
08-500 Ryki
NIP: 716 192 39 37
REGON: 430841123


za pośrednictwem Sklepu Internetowego, działającego pod adresem www.laroni.pl. Korzystanie z tej witryny WWW jest równoznaczne z akceptacją zasad opisanych w niniejszej Polityce Ochrony Prywatności.


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.


GROMADZENIE I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych Osobowych jest firma LaRoni. Administrator gwarantuje ochronę udostępnionych przez Użytkowników danych osobowych, które gromadzone i przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.) r. oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).


Dane przekazywane przez Użytkowników będą przetwarzane tylko przez Administratora Serwisu i nie będą powierzane innym podmiotom. Państwa dane osobowe wykorzystujemy do celów wewnętrznych, takich jak przetwarzanie i realizowanie zamówień oraz informowanie Państwa o obecnym stanie realizacji zamówienia.

ADMINISTRATOR przechowuje i przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników:

  • Imię i nazwisko
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres zamieszkania (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  • Adres dostawy (ulica , nr domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miasto, kraj)
  • W przypadku firm dodatkowo dane firmy (nazwa, adres, numer NIP, numer REGON)


Podanie powyższych danych jest dobrowolne i wymaga Państwa zgody i jest konieczne wyłącznie dla realizacji wskazanych powyżej celów. Podkreślamy, że nie muszą Państwo podawać tych danych, jeżeli nie chcą Państwo korzystać z wskazanych powyżej możliwości.
Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. W celu realizacji tego uprawnienia prosimy o korzystanie z opcji w ramach swojego konta lub pod adresem mailowym sklep@laroni.pl lub telefonicznie 607 191 510.

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI

W celu realizacji umowy sklep internetowy może udostępniać zebrane od Państwa dane do następujących podmiotów Firm kurierskich DPD, InPost i Poczta Polska oraz operatorów systemów płatności takich jak Przlewy24. W takich przypadkach ilość przekazywanych danych ograniczona jest do wymaganego minimum.

W przypadku, gdy chcą Państwo cofnąć wyrażoną w tym zakresie zgodę, prosimy o przesłanie takiej informacji na adres sklep@laroni.pl

Ponadto, podane przez Państwa informacje mogą zostać udostępnione właściwym organom władzy publicznej, jeżeli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa.


JAKIE DANE ZBIERA SKLEP INTERNETOWY W SPOSÓB AUTOMATYCZNY PODCZAS KORZYSTANIA Z WITRYNY?

Sklep internetowy nie zbiera w sposób automatyczny żadnych danych, z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies podczas samego korzystania z Witryny. Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów. Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane z chwilą zamknięcia przeglądarki, natomiast stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji takich jak Państwa hasło czy login, co przyspiesza i ułatwia korzystanie z Witryny. W każdym wypadku mogą Państwo zablokować instalowanie plików cookies lub usunąć stałe pliki cookies, wykorzystując stosowne opcje Państwa przeglądarki internetowej. W razie problemów doradzamy skorzystać z pliku pomocy przeglądarki lub skontaktować się z producentem przeglądarki, z której Państwo korzystacie. Obok plików cookies sklep internetowy może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez administratorów systemów internetowych w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. Państwa adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu oraz adres strony, z której weszliście Państwo na Witrynę. Niektóre podstrony w ramach Witryny oraz inne środki komunikacji z Państwem mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki). Web beacons pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP komputera, na który załadowana została strona, na której web beacon został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam. Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu użytkowników Witryny. Dane te nie będą łączone z przekazanymi przez Państwo danymi osobowymi.


INFORMACJA O PRZETWARZANIU ADRES E-MAIL DLA CELÓW MARKETINGOWYCH

Informacje handlowe będą przekazywane drogą elektroniczną (e-mail). W trakcie składania Zamówienia, Klient wywarza zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie Sklepu Internetowego Sprzedającego również w celach marketingowych. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.


ADRESY IP I PLIKI COOKIE

Zbieramy także od Państwa informacje „nie będące danymi osobowymi”, np. informacje o typie przeglądarki, adresie URL poprzednio odwiedzonej witryny WWW, Państwa dostawcy usług internetowych, systemie operacyjnym, a także Państwa adres IP. Informacje „nie będące danymi osobowymi” nie umożliwiają łatwego zidentyfikowania tożsamości osoby. Możemy wykorzystać Państwa informacje nie będące danymi osobowymi do diagnozowania problemów z naszym serwerem i do administrowania naszą witryną WWW. Państwa informacje nie będące danymi osobowymi mogą być także używane do zbierania informacji demograficznych o charakterze ogólnym oraz do analizowania ruchu klientów i wykorzystania witryny WWW. Uzyskane w ten sposób informacje pomagają nam w promowaniu produktów i usług oraz w projektowaniu wyglądu i układu witryny WWW.

Ponadto, podobnie jak niemal wszystkie witryny zawierające sklepy internetowe, używamy plików "cookie". Pliki cookie to porcje informacji zapisywane na dysku Państwa komputera przez przeglądarkę WWW. Mimo, że nasze pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych, umożliwiają nam realizację takich funkcji, jak przechowywanie produktów w koszyku między jedną a drugą wizytą oraz w trakcie tej samej wizyty w sklepie, a także pozwalają na bardziej spersonalizowaną obsługę Państwa w naszej witrynie.

Użytkownikom przysługuje prawo:

Dostępu do swoich danych osobowych udostępnionych w związku z korzystaniem z usług Serwisu, prawo dokonywania uzupełnienia, korekt oraz aktualizacji treści tychże danych; uprawnienia te Użytkownik realizuje w drodze uzupełnienia oraz przesłania drogą elektroniczną odpowiedniego formularza aktualizacyjnego, żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania danych osobowych lub ich usunięcia, o ile okazałyby się one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zebrane z naruszeniem przepisów prawa, sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych - w przypadkach przewidzianych przepisami prawa - oraz prawo żądania ich usunięcia, gdy staną się one zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

Pomimo zakończenia korzystania z usługi świadczonej w ramach Serwisu Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika, o ile są one dopuszczone do przetwarzania na podstawie przepisów prawa lub porozumienia lub niezbędne: do rozliczenia usługi i dochodzenia roszczeń z tego tytułu, do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego, tj. sprzecznego z regulaminem lub obowiązującymi przepisami korzystania z usługi, w celu dostarczania Użytkownikom materiałów stanowiących reklamę lub promocję Serwisu.

Administrator Danych Osobowych nie ponosi odpowiedzialności za treści i praktyki stosowane w zakresie ochrony danych osobowych przez inne strony internetowe, których łącza i adresy internetowe znajdują się na stronach lub w reklamach sklepu www.laroni.pl